Polityka prywatności BSafer

data ostatniej aktualizacji: 10 lipca 2020r.

Korzystając z serwisu BSafer, pozostawiasz nam swoje dane osobowe.

Robisz to kiedy zakładasz konto albo pisząc do nas wiadomość mailową. W takiej sytuacji BSafer Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe pełniąc funkcję administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO. W związku z powyższym na podstawie Rozporządzenia zwanego w skrócie RODO mamy obowiązek przekazać Ci kilka ważnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych. Z niniejszego dokumentu dowiesz się m.in jakie dane i w jakich celach mogą być przez nas przetwarzane.

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest BSafer sp. z o.o.
NIP: 8652571106
REGON: 382836107
Numer KRS: 0000777010
Wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy.

Spółkę reprezentuje Michał Pilch jako prezes zarządu.

Spółka posiada siedzibę przy ul. Jana Pawła II 13/196, 37-450 w Stalowej Woli.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych?

Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor@bsafer.pl

Kim jesteśmy?

O wszystkich usługach świadczonych przez Bsafer oraz o zasadach na jakich zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną możesz przeczytać w Regulaminie

Jakie dane przetwarzamy?

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje: · gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem. · gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej. · zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Formularze kontaktowe stosowane na stronie

Pierwszy raz prosimy Cię o podanie danych podczas rejestracji konta. Zanim klikniesz przycisk o nazwie „dołącz” prosimy Cię o podanie kilku poniższych danych. Rejestracja jest niezbędna do zawarcia z nami umowy i korzystania z serwisu. Dzięki zarejestrowaniu konta możesz również komunikować się z BSafer. Zakładając konto wypełniasz formularz, w którym podajesz nam następujące dane:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • numer telefonu;
Powyższe dane będą przetwarzane w celach:
 • zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • zweryfikowania czy jesteś osobą pełnoletnią ponieważ tylko takie osoby zgodnie regulaminem mogą zawrzeć z nami umowę oraz korzystać bez ograniczeń z platformy BSafer;
 • odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwonisz lub napiszesz do nas pytanie);
 • zweryfikowania Twojej tożsamości przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu przygotowania takiej umowy;
 • w celach statystycznych do analizy ruchu użytkowników w Serwisie BSafer;
 • marketing własny;
 • marketing usług naszych partnerów poprzez udostępnianie Ci w Twoim Panemlu infromacji o ofertach naszych partnerów;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na etapie wypełniania formularza jest:

-art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Zaznaczając tzw. checkbox przy zdaniu o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez BSafer sp. z o.o. w celu wysyłania mi informacji o ofertach Partnerów BSafer (aktualna lista podmiotów znajduje się tutaj), usługach, promocjach, nowościach zgodnie z polityką prywatności”
wyrażasz zgodę aby w twoim Panelu pojawiały się infromacje o ofertach naszych partnerów. Zgodę możesz wycafać w każdej chwili np. poprzez wysłanie nam maila. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-art. 6 ust. 1 lit. b ) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

-art. 6 ust. 1 lit. c ) Rozporządzenia RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Przetwarzanie danych w celach marketingu własnego naszych usług odbywa się do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w wybrany przez Ciebie sposób np. drogą mailową.

Dane potrzebne do zawarcia oraz wykonania umowy

Po rejestracji aby zawrzeć z Tobą umowę i móc wykonać jedną z w/w usług drogą elektroniczną musimy w pełni zweryfikować Twoją tożsamość. Dlatego zanim zawrzemy umowę zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości w następujący sposób:
 1. potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail - w tej sytuacji przetwarzamy Twój adres mailowy w celu identyfikacji oraz w celu komunikowania się z Tobą. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. potwierdzenie tożsamości poprzez przelew internetowy (wykonując przelew za pośrednictwem bankowości elektronicznej - Twój bank udostępni nam Twoje:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  W ramach przelewu weryfikacyjnego przetwarzamy dane w postaci numeru rachunku Twojego banku. Za pośrednictwem przelewu uzyskujemy dane w postaci nazwy Twojego banku, numeru rachunku, adresu zamieszkania. Przetwarzamy te dane ponieważ dzięki temu możemy zweryfikować tożsamość użytkownika przed zawarciem umowy;
 3. potwierdzenie poprzez sms z kodem weryfikacyjnym - Twój numer telefonu (który podajesz nam przy rejestracji konta)- w celu potwierdzenia tożsamości oraz prawdziwości podanych danych;
 4. zweryfikowanie tożsamości przy pomocy numeru PESEL przetwarzanego w następujących celach:
  • do prawidłowego wykonania umowy i dochodzenia ew. roszczeń z nią związanych.
  • do celów podatkowych – w celu wywiązania się przez Bsafer z obowiązku informacyjnego względem organów skarbowych.
  • w celu przestrzegania regulaminu, numer pesel potwierdza pełnoletność, która jest wymagana do korzystania z serwisu Bsafer i zawarcia umowy (zob. regulamin).
  • do celów identyfikacyjnych – większość administratorów, z którymi Bsafer prowadzi korespondencje wymaga podania numeru PESEL aby znaleźć użytkownika w swojej bazie.

Przetwarzanie danych w usłudze „SKANER”

Aby zwiększyć skuteczność BSafer rekomendujemy pobranie aplikacji mobilnej do ściągnięcia ze strony BSafer za pośrednictwem sklepu internetowego (obecnie wersja na Android). Po zainstalowaniu aplikacji system poprosi Cię o podanie loginu i hasła do konta BSafer.

Po zalogowaniu do systemu BSafer możesz skorzystać z systemu monitorującego Twoją skrzynkę mailową. Dzięki temu BSafer zeskanuje listę administratorów, którzy wysłali do Ciebie treści marketingowe.

Dane zawarte w wiadomościach mailowych przetwarzamy w celu prawidłowego wykonania usługi tj. ustalenia listy podmiotów przesyłających do Ciebie treści marketingowe. Po uzyskaniu raportu zdecydujesz, których treści nie chcesz już otrzymywać. Wszystkie pozyskane w ten sposób dane są szyfrowane, a więc spółka nie przetwarza Twoich prywatnych wiadomości. Ze względów bezpieczeństwa szyfrowane sa również dane dotyczące logiwania i hasła. Dzieki temu nikt nie jest w stanie uzyskać do tych danych dostępu. Unikalny algorytm Bsafer skanuje skrzynkę mailową po czym wyłapuje treści o charatkerze marketingowym tworząc listę podmiotów, które przetwarzają dane do celów marketingowych.

Pozyskujemy jedynie dane administratora w tym w szczególności: jego nazwę, oznaczenie, adres mailowy, z którego przesyła do Ciebie wiadomości, NIP, adres administratora danych oraz link do dezaktywacji subskrypcji.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie tzw. checkboxa przy oświadczeniu:
„Wyrażam zgodę na dostęp do mojej skrzynki mailowej w celu ustalenia przez Bsafer listy podmiotów przetwarzających moje dane osobowe.”

Ze skrzynki Google korzystamy z:
gmail.compose - aplikacja wysyła emaile do wybranych przez użytkownika firm z prośbą o usunięcie danych.
gmail.modify - aplikacja kategoryzuje emaile jako nadużycie.
gmail.readonly - aplikacja czyta wiadomości w celu sprawdzenia czy zawierają informację o firmach przetwarzających dane użytkownika.
gmail.settings.basic i gmail.settings.sharing - aplikacja potrzebuje dostępu do filtrów, żeby oddzielić niechciane/nadużyte wiadomości użytkownika.
gmail.send - potrzebne do wysłania w imieniu użytkownika prośby o usunięcie danych z bazy firmy.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO podane dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podstawy prawne przetwarzania numeru PESEL są następujące:
art. 6 ust. 1 lit b) prawidłowe wykonanie umowy. Bez numeru PESEL wykonanie umowy, jej realizacja oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń byłoby niemożliwe.
art. 6 ust. 1 lit. c) obowiązek prawno-informacyjny wobec US, obowiązek przestrzegania warunków regulaminu, z którego mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Administrator, świadczący usługi drogą elektroniczną ma prawo przetwarzać numer pesel na podstawie postanowień Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 -art. 18 w/w ustawy.

Jaki jest zakres i cel przetwarzania w przypadku udostępnienia Twoich danych w celu zdobywania punktów uprawniających do nagród?

W ramach umowy możesz zbierać punkty w zamian za wykonywanie czynności wskazanych w instrukcji. Opis usługi oraz zasady wymiany punktów znajduje się w Regulaminie. Każdorazowo gdy chcesz wziąć udział w programie wyrażasz osobną zgodę na to aby Bsafer przekazał Twoje dane partnerowi do celów marketingowych.

W regulaminie zwróć szczególną uwagę na różnicę pomiędzy Partnerem Bsafer a Partnerem Afiliacyjnym (zob. słownik pojęć). W przypadku przekazania swoich danych Partnerowi Afiliacyjnemu to on jest administrtorem Danych osobowych i to na nim spoczywa obowiązek infromacyjny RODO. Bsafer udostępnia Ci, na podstawie Twojej zgody, jedynie infromację o ofercie tego partnera ale nie łączy nas z nim umowa powierzenia danych. Bsafer nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania tego partnera afiliacyjnego w zakresie przestrzegania zasad wyrażonych w Rozporządzeniu RODO. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie ich do Bsafer aby wykluczyć taki podmiot, którego działania są niezgodne z przyjetą przez Bsafer polityka prywatności.

W niektórych przypadkach działania programu wymiany nagród ciąży na nas obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych przez Ciebie środków oraz konieczność wystawienia PIT-11. W tej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO ponieważ dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Dane te mogą być udostępniane na wniosek organów uprawnionych do kontroli.

W przypadku Partnera Bsafer (zob. słownik Regulaminu) wyrażasz zgodę aby Bsafer przekazał Twoje dane do celów marketingowych wskazanemu przez Ciebie Partnerowi. Wówczas przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci: · Imię i nazwisko · numer telefonu; · adres e-mail; odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust.1 lit a).

Powyższe dane przetwarzamy więc aby świadczyć na Twoją rzecz usługę ZYSKUJ, w celu zbierania punktów wymiany na nagrody.

Decyzja o tym czy udostępnisz za wynagrodzeniem swoje dane zawsze należy do Ciebie. Jeśli udzielisz nam Twojej zgody udostępnimy twoje dane w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu, email wybranej przez Ciebie firmie. Nadal BSafer Sp. z o.o. będzie administratorem Twoich danych ponieważ to my ustalamy cele i zasady przetwarzania. Partner Bsafer któremu udsotępniliśmy dane może wykorzystać Twoje dane do celów marketingowych na podstawie zawartej z Bsafer umowy powierzenia danych.

Partner nie ma prawa udostępniać Twoich danych innym podmiotom ani używać tych danych do innych celów niż cele marketingowe ściśle określone przez BSafer w oddzielnej umowie.

Wykorzystanie do celów marketingowych oznacza, że firma będzie miała Twoją zgodę aby przedstawić Ci oferty swoich produktów drogą elektroczniną lub telefonicznie (telefon/sms). Zgodę na przetwarzanie danych możesz cofnąć w dowolnym momencie. Możesz również domagać się usunięcia Twoich danych. Jeśli zrobisz to przed upływem 30 dni od dnia wyrażenia zgody nie otrzymasz punktów.

Odbiorcy danych

W pracy wykorzystujemy wiele narzędzi informatycznych. Z tego względu Twoje dane mogą być przekazane: firmom hostingowym, kancelariom prawnym, firmie księgowej, firmom pośredniczącym w płatnościach, firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (czat, hositng poczty e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne (wykrywanie błędów w aplikacji, analiza zachowań użytkowników). Właścicielem niektórych w/w narzędzi internetowych są firmy amerykańskie. Dlatego Twoje dane osobowe mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dbamy o to aby wszyscy nasi usługodawcy byli wpisani na tzw. listę Privacy Shield, co oznacza, że Twoje dane będą bezpieczne.

Gdzie i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy, lub załatwienia Twojego zapytania. Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas korzystania przez Ciebie z Serwisu BSafer oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane do celów podatkowych przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym mamy obowiązek przechowywać przez okres 5 lat do celów kontrolnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

Jeśli zarejestrujesz konto ale nie zweryfikujesz swoich danych przypomnimy Ci o tym osobnym mailem. Jeśli po otrzymaniu maila nadal nie odnotujemy zmian na koncie Twoje dane będą usunięte. Nastąpi to po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania maila przypominającego.

Twoje dane osobowe związane z kontem przechowujemy przez czas jego posiadania, który jest tożsamy z okresem obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po wygasnięciu lub rozwiązaniu umowy Bsafer przetwarza dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących przez czas przewidzany w Kodeksie Cywilnym nie dłużej niż przez 5 lat od dnia rozwiązania umowy.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć, kontroli podatkowej) maksymalnie przez 5 lat.

Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem inspektor@bsafer.pl

Jakie prawa Ci przysługują na podstawie RODO?

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać żebyśmy je usunęli, zmienili oraz zmniejszyli zakres, w którym je przetwarzamy. Możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz:
 • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one przez nas wykorzystane, a także w celu uzyskania kopii swoich danych;
 • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;
 • odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub części lub prosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu.
 • pamiętaj również, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do tego czasu. Innymi słowy cofnięcie zgody wywiera skutki jedynie na przyszłość.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa;
 • prosić nas o przeniesienie Twoich Danych Osobowych do innego administratora.

Wyjątkowo możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania czy też Twojego sprzeciwu. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Mamy wówczas prawo zachować te dane aby ustalić okoliczności naruszeń oraz ich konsekwencji.

Ciasteczka

Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.Stosujemy następujące rodzaje cookies:

 1. Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
 2. Statystyczne – służące do celów statystycznych;
 3. Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych.

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

Dane kontaktowe

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić:

 • na adres e-mail: bok@bsafer.pl
 • pisemnie, na adres:
  BSafer Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 13/196
  37-450 Stalowa Wola

Procedura związana z dochodzeniem Twoich praw

Krok 1

Napisz maila do naszego inspektora ochrony danych, w tytule maila napisz “dane osobowe” i napisz w skrócie z jakiego prawa chcesz skorzystać.

Krok 2

W przeciągu 3 dni otrzymasz maila z informacją o przyjęciu zgłoszenia oraz spodziewanym terminem realizacji.

Krok 3

W mailu poinformujemy Cię o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku.

Pamiętaj!

Administrator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania. Jeżeli żądanie ma skomplikowany charakter podmiot danych skierował dużą liczbę żądań, administrator czas udzielenia odpowiedzi może wydłużyć o kolejne 2 miesiące, jednakże w takim wypadku jest zobowiązany do przekazania takiej informacji osobie fizycznej w terminie pierwszego miesiąca licząc od momentu wpłynięcia żądania. Musi również w takim wypadku podać przyczyny wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (por. art. 12 ust. 3 RODO).