O BSafer.pl

Projekt Polskiego Biura Komunikacji i e-Bezpieczeństwa BSafer sp. z o.o. powstał na początku 2019 roku. Zamysłem całego przedsięwzięcia były 3 główne filary: ochrona, edukacja i informacja – które nadal stanowią integralną część idei firmy. 4 filarem, który szybko dołączył jako wiążący całość, jest monetyzacja.
Tak powstało wielofunkcyjne narzędzie pracy, wspomagające osiągnięcie źródła okresowego lub stałego dochodu oraz wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i promocji firm w Internecie.

Wysokość wyników końcowych Programu zawsze zależą od indywidualnego zaangażowania i stopnia aktywności samego uczestnika.

Ochrona

BSafer.pl został opracowany w odpowiedzi na obawy społeczeństwa, dotyczące wzrostu liczby niechcianych i nachalnych połączeń telefonicznych oraz wzrastającego procentu wyłudzeń danych osobowych i całego szeregu nieprzyjemnych konsekwencji z tym związanych.

Wzorem i podstawą programu ochrony danych osobowych stało się wprowadzenie przepisów RODO 4 maja 2019 r., kiedy to zaczął obowiązywać obszerny pakiet zmian w polskich przepisach sektorowych, w związku z dostosowaniem do wymagań unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

BSafer.pl wprowadza w praktyczny i użyteczny sposób przepisy RODO w życie codzienne każdego z nas.

Edukacja

W projekcie BSafer.pl bardzo dużą wagę przywiązuje się do edukacji społecznej na temat przysługujących praw i obowiązków z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

Misją firmy jest budowanie powszechnej świadomości o bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych i rozwianiu mitów oraz wątpliwości z tym związanych

Informacja

Od początku powstania projektu zależało nam na łatwym i klarownym dostępie do informacji na temat danych osobowych, informacji co dzieje się z danymi, jak i przez kogo są przetwarzane oraz w jakim celu są wykorzystywane.

Dlatego właśnie dzięki programowi BSafer.pl każdy może stworzyć swój osobisty portfel firm, którym świadomie udziela się zgody na przetwarzanie danych osobowych, a przy tym korzysta na tym.

Przy pomocy programu BSafer.pl trzymasz swoje wrażliwe dane pod stałą ochroną, a korzystając z produktów i ofert naszych partnerów za pośrednictwem BSafer.pl masz pewność kto, w jakim celu przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe.

Możesz w każdym momencie kontrolować udzielone zgody marketingowe i czerpać z tego korzyści finansowe.

Monetyzacja

Monetyzacja jest wiążącym punktem całego projektu. BSafer.pl przy współpracy z firmami partnerskimi oferuje uczestnikom programu nie tylko edukację świadomej kontroli i gospodarowania swoimi danymi osobowymi ale także możliwość ich odpłatnego udostępniania oraz podjęcie ofert i zleceń (krótko lub długoterminowych) z opcją monetyzacji ich.

Głównym zadaniem programu jest zmobilizowanie uczestników do podjęcia działań, które w konsekwencji mogą prowadzić nawet do osiągnięcia stałego źródła dochodu oraz zdobycia wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i reklamy w Internecie.


business-excellence

Podziękowania od Wojewody Lubelskiego

Polskie Biuro Komunikacji i e-Bezpieczeństwa BSafer Sp. z o. o. Zostało wyróżnione podczas XIV edycji Programu Promocji Firm Business Excellence.

startup-the-bank

BSafer.pl zmienia polską bankowość

Pomysł i działania Polskiego Biura Komunikacji i e-Bezpieczeństwa zostały zauważone i docenione przez największy bank w Polsce PKO BP, który to umieścił BSafer sp. z o.o. w swoim raporcie StartUp the Bank!https://startupthebank.com

business-forum

Laureat Konkursu

W czerwcu 2020 roku BSafer.pl został Laureatem konkursu "Po pierwsze gospodarka" w kategorii Start-Up organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu.